SZYBKI KONTAKT

tel. 14 629 50 00

fax. 14 628 44 22

e-mail. biuro@samson.nieruchomosci.pl


OSTATNIEAKTUALNOŚCI
Olesno – Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem [zakończenie]

Firma SAMSON zakończyła prace związane z realizacją niniejszej inwestycji. Całość kosztów zamknęła się w kwocie 4,8 miliona złotych i obejmowała: […]

czytaj więcej...Aktualności i informacje Samson

Biecz – Modernizacja oczyszczalni ścieków [zakończenie]

Podpisano protokół odbioru końcowego inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bieczu”.

O rozpoczęciu inwestycji informowaliśmy tu

Zakres odbioru obejmował:

  • budynek wielofunkcyjny
  • pompownię główną i pośrednią, komorę pomiarową, fundament pod silos
  • roboty drogowe, mur oporowy, schody terenowe, ogrodzenie
  • wylot ścieków, zieleń
  • stację zlewną
  • sitopiaskownik
  • komorę osadu czynnego – reaktor membranowy
  • sieci na terenie oczyszczalni ścieków
  • sprzęt laboratoryjny, ppoz, bhp
  • instalacje elektryczne z agregatem prądotwórczym

Koszt całości robót zamknął się w kwocie 3 879 600,00 zł. Komisja odbiorowa nie wniosła uwag co do jakości prac oraz wykorzystanych materiałów.