SZYBKI KONTAKT

tel. 14 629 50 00

fax. 14 628 44 22

e-mail. biuro@samson.nieruchomosci.pl

FV. e-faktury@samson.nieruchomosci.pl

Spółka SAMSON Sp. z o.o. przyjmuje elektroniczne faktury tylko na powyższy adres e-mail.


OSTATNIEAKTUALNOŚCI


Aktualności i informacje Samson

Breń – Remont oczyszczalni ścieków

Odbiór końcowy inwestycji pn. ‚Remont oczyszczalni ścieków w Brniu’.

Roboty rozpoczęto 28 czerwca 2010 roku. Program remontowy oczyszczalni obejmował:

  • budynek komory krat i przepompowni ścieków,
  • reaktory biologiczne,
  • zbiornik ścieków oczyszczonych wraz z pompownią na wysokie stany,
  • zbiornik osadu nadmiernego,
  • agregatornia,
  • komora wodomierzowa
  • sieci zewnętrzne.

Komisja odbiorowa nie stwierdziła występowania usterek