SZYBKI KONTAKT

tel. 14 629 50 00

fax. 14 628 44 22

e-mail. biuro@samson.nieruchomosci.pl


OSTATNIEAKTUALNOŚCI
Olesno – Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem [zakończenie]

Firma SAMSON zakończyła prace związane z realizacją niniejszej inwestycji. Całość kosztów zamknęła się w kwocie 4,8 miliona złotych i obejmowała: […]

czytaj więcej...Aktualności i informacje Samson

Biecz – Modernizacja oczyszczalni ścieków

Podpisanie umowy na porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Ropy – budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Biecz, budowa kanalizacji sanitarnej oraz poprawa stanu zaopatrzenia w wodę.

Na zakres rzeczowy robót składają się m.in.:

  • zainstalowanie stacji zlewnej na ścieki dowożone
  • wykonanie pompowni głównej z kratą koszową, komorą zasów
  • zainstalowanie obudowanego sita z piaskownikiem
  • wykonanie pompowni pośredniej łącznie z komorą zasów
  • wykonanie komory pomiarowej ścieków oczyszczonych, łącznie z przepływomierzem
  • wykonanie w istniejącym osadniku Inhoffa reaktora biologicznego w technologii membranowej łącznie z instalacją sprzężonego powietrza
  • zainstalowanie stacji odwadniania osadu

(powyższe prace obejmują wykonanie rurociągów technologicznych i instalację elektryczną)

  • wykonanie budynku wielofunkcyjnego łącznie z instalacjami oraz układem drogowo-komunikacyjnym
  • wykonanie kanału odpływowego i wylotu ścieków oczyszczonych
  • dostawa i uruchomienie systemu AKP wraz z urządzeniami komputerowymi i oprogramowaniem komputerowym

Całkowity koszt inwestycji wynosi 3 879 600,00 zł.